НУ "Братя Миладинови" гр.Каварна

  

Начално училище „Братя Миладинови” – гр. Каварна e основано през 1906 г. като „Първоначално народно училище Братя Миладинови”.

Учебното заведение се намира в източната част на града. Помещава се в двуетажна сграда, в която има 8 класни стаи, игротека, компютърен кабинет оборудван с 9 компютъра и един сървър свързани в локална мрежа и интернет, 3 лаптопа, мултимедия, интерактивна дъска, физкултурен салон – пригодена класна стая, стол - разливна, бюфет и счетоводство.

Спортната площадка на училището е в двора, който е с площ 2200 кв.м. Обособени са  две игрища - за футбол на малки врати и баскетбол.

В момента в училището се обучават 191 ученици, разпределени в 8 паралелки.