Седмично разписание

СЕДМИЧНО    РАЗПИСАНИЕ

За учебната 2018/2019 година – ІІ срок

 

IА клас, кл. р-л: Ст. Чалъкова

      Понеделник

 

Вторник

 

Сряда

 

Четвъртък

 

Петък

 

1.     БЕЛ

 

БЕЛ

БЕЛ

 

БЕЛ

 

Околен свят

 

2.     БЕЛ

 

БЕЛ

Математика

БЕЛ

 

БЕЛ- ИУЧ

3.     Математика

 

Математика

 

Мат.- ИУЧ

 

Математика

 

БЕЛ- ИУЧ

 

4.     Из. изкуство

ФВС

Из.изкуство

Музика

 

ТП 

5.      ФВС

 

Музика    

 

 

 

 

6.

Час на класа

 

 

 

 

                                                      

IБ клас, кл. р-л: Ив. Димитрова

      Понеделник

 

Вторник

 

Сряда

 

Четвъртък

 

Петък

 

1 .     БЕЛ

 

БЕЛ

БЕЛ

 

БЕЛ

 

Околен свят

2.     БЕЛ

 

БЕЛ

 

Математика

 

БЕЛ

 

БЕЛ- ИУЧ

З.    Математика

 

Математика

 

 

Мат.- ИУЧ

 

Математика

 

БЕЛ- ИУЧ

 

 

 

4.     Из. изкуство

 

 

 

Музика

Из.изкуство

ФВС

Музика

5.     

 

ФВС

 

ТП

 

6.

Час на класа

 

 

 

                                                                                       

                               

IIА клас, кл. р-л: Г. Пенева

       Понеделник

 

Вторник

 

Сряда

 

Четвъртък

 

Петък

 

1.     БЕЛ

 

Англ. език

БЕЛ

 

БЕЛ

 

Околен свят

 

2.     БЕЛ

 

ФВС

БЕЛ

БЕЛ

 

БЕЛ- ИУЧ

3.     Математика

 

БЕЛ

Из.изкуство

Математика

 

БЕЛ- ИУЧ

 

4.     Музика

 

Математика

Из.изкуство

 

Англ. език

 

Мат.- ИУЧ

 

5.     

 

ТП

 

 

ФВС

Музика

6.    

Час на класа

 

 

 

                                                                                                                                                         

IIБ клас, кл. р-л: А. Чобанова

     Понеделник

 

Вторник

 

Сряда

 

Четвъртък

 

Петък

 

1 .   БЕЛ

 

ФВС

БЕЛ

 

БЕЛ

 

Околен свят

2.   БЕЛ

 

 

Англ. език

 

БЕЛ

 

БЕЛ

 

БЕЛ- ИУЧ

З.  Математика

 

БЕЛ

 

Математика

 

ФВС 

 

БЕЛ- ИУЧ

 

 

 

4.   Англ. език

 

 

 

Математика

Из.изкуство

 

Музика

Математика- ИУЧ

 

5.

Музика

Из.изкуство

 

ТП

6.

Час на класа

 

 

 

                                                                                                                         

IІIА клас, кл. р-л: Б. Шишкова

    Понеделник

 

Вторник

 

Сряда

 

Четвъртък

 

Петък

 

1.   БЕЛ

 

БЕЛ

ЧО

ЧП

ЧО

2.   БЕЛ

БЕЛ- ИУЧ

БЕЛ

БЕЛ

БЕЛ- ИУЧ

3.   Англ. език

 

Англ. език

БЕЛ

БЕЛ

Математика- ИУЧ

4.   Математика

 

Математика

ФВС

Математика

Англ. език

5.   Музика

Из .изкуство

КМ

ТП

ФВС

6.  Из .изкуство

Час на класа

 

ФВС

 

 

IVА клас, кл. р-л: А. Станишева

     Понеделник

 

Вторник

 

Сряда

 

Четвъртък

 

Петък

 

1.   БЕЛ

 

БЕЛ

ЧП

ФВС

БЕЛ-ЗИП

2.   БЕЛ

 

БЕЛ

БЕЛ

Англ. език

Мат. ЗИП

3.   Математика

 

Математика

БЕЛ

БЕЛ

Из. изкуство

4.   ФВС

 

Англ. език

Математика

Математика

ФВС

5.   Англ.език

ФВС

ЧП

Музика

ЧО

ДБТ

 

6.  

Час на класа