Занимания по интереси за учебната 2019-2020 година


Заниманията по интереси са с направление - изкуства и култура.

Сформирани са следните групи:

  • Клуб "Многоцветна палитра" с р-л Детелина Стефанова
  • Арт клуб "Знам и мога" с р-л Павлина Костадинова
  • Вокална група "Камбанка с р-л Невелина Стефанова