Твоят час - Групи за извън класни дейности за учебната 2017/2018 година

1. Група за преодоляване на обучителни затруднения - „Приятели на цифрите“.

Участват ученици от II а клас;

Ръководител: Боянка Георгиева Шишкова;

 

2. Група за преодоляване на обучителни затруднения – „Математиката – лесна и интересна“.

Участват ученици от IV а клас;

Ръководител: Стефка Георгиева Чалъкова;

 

3. Група за преодоляване на обучителни затруднения – „Занимателна математика“.

Участва ученици от II а клас;

Ръководител: Павлина Георгиева Костадинова;

 

4. Група за занимания по интереси – „Сръчни ръце“.

Участват ученици от I а/б клас;

Ръководител: Красимира Георгиева Енчева;

 

5. Група за занимания по интереси – „ Млад приложник“.

Участват ученици от IV а клас;

Ръководител: Петя Иванова Йовева;

 

6. Група за занимания по интереси – „Нарисувай света около нас“ .

Участват ученици от IV б клас;

Ръководител: Иванка Матеева Димитрова;