Екип

Педагозите, които работят в НУ "Братя Миладинови" щедро дават знания, грижа и любов на възпитаниците си, защото вярват, че само оградени от любов, децата израстват обичащи и вярващи си.

Директор:
  - Желязка Петрова        GSM: 0879 192 317


Учители и възпитатели:

- Анна Станишева - начален учител
- Стефка Чалъкова - начален учител
- Иванка Димитрова- начален учител
- Ася Чобанова - начален учител
- Боянка Шишкова - начален учител

- Красимира Енчева - начален учител ЦДО
- Павлина Костадинова - начален учител ЦДО
- Петя Йовева - начален учител ЦДО
- Детелина Стефанова - начален учител ЦДО
- Глория Тонева - начален учител ЦДО

- Оля Георгиева - учител по Английски език
- Мариета Ангелова - учител по Физическо възпитание и спорт

- Нурел Нуриев - образователен медиатор


Административен персонал: 

- Койка Ганчева - главен счетоводител

- Асен Ангелов - ЗАС

- Захари Атанасов - огняр

- Мариана Динкова - хигиенист

 

Колективът на НУ "Братя Миладинови" е достоен продължител на традициите, отговорен и амбициран е да ги множи и обогатява.