Творчество

    В този раздел нагледно ще можете да се запознаете с постиженията на учениците от Начално училище "Братя Миладинови" в областта на творчеството. Ще разгледате техни презентации, ще се докосноте до техния свят, виждайки какво ги е провокираало да превърнат преживяното в стих, разказ или рисунка.