Националното състезание "Аз общувам с Европа"

На 25 март 2015 г. в НУ "Бр. Миладинови" Каварна,  се проведе Националното състезание по английски език "Аз общувам с Европа", организирано от Сдружението на българските начални учители. 

В състезанието се включиха 12 ученици от нашето училище:

 • Юлиян Демиров Стефанов – ІІІб- 46 т
 • Севда Любомирова Живкова -  ІІІб- 45 т
 • Клавдия Красимирова Андонова- ІІІб- 43 т
 • Юлияна Недкова Юриева- ІІІа- 38 т
 • Сабрина Жулиетова Владимирова- ІІІб- 33 т
 • Диляна Мурадова Рушудова- ІІІа- 30 т
 • Христина Бисерова Любенова- ІІІа- 26 т
 • Ивана Младенова Иванова- ІІІа- 21 т
 • Ани Николова Белчева- ІVб- 50 т
 • Сава Савов Бучаков- ІVа- 42 т
 • Мирослав Джемилов Алиев- ІVб- 42 т
 • Севдалина Павлова Атанасова- ІVа- 35 т

Всички участници се представиха отлично, като един ученик постигна максимален брой точки -  50.

Тестът " Аз общувам с Европа" включва забавни задачи и въпроси с отворен и затворен тип отговори. Тестовите въпроси са от учебното съдържание по Английски език за 2, 3 и 4 клас. В теста има забавни задачи, съобразени с възрастта на участниците. Богатите илюстрации често са част от ключа към верните отговори.