График - самостоятелно обучение

 

 

ГРАФИК

за

полагане на изпити за годишна оценка в

самостоятелна форма на обучение

2018 – 2019 учебна година

 

Сесия – февруари / март

 

 

 

УЧЕБЕН ПРЕДМЕТ

II клас

III клас

Дата / час

Дата /час

1.

Български език и литература

Български език и литература - ИУЧ

19.02.2019 / 8,30 ч.

19.02.2019 / 9,40 ч.

18.02.2019 / 8,30 ч.

18.02.2019 / 9,40 ч.

2.

Английски език

20.02.2019 / 8,30 ч.

20.02.2019 / 9,30 ч.

3.

Математика

Математика – ИУЧ

21.02.2019 / 8,30 ч.

21.02.2019 / 9,40 ч.

21.02.2019 / 8,30 ч.

21.02.2019 / 9,40 ч.

4.

Компютърно моделиране

 

22.02.2019 / 8,30 ч.

5.

Околен свят

22.02.2019 / 9,30 ч.

 

6.

Човекът и обществото

 

22.02.2019 / 9,30 ч.

7.

Човекът и природата

 

25.02.2019 / 9,40 ч.

8.

Музика

26.02.2019 / 13,00 ч.

26.02.2019 / 13,00 ч.

9.

Изобразително изкуство

27.02.2019 / 13,00 ч.

27.02.2019 / 13,00 ч.

10.

Технологии и предприемачество

28.02.2019 / 13,00 ч.

28.02.2019 /13,00 ч.

11.

Физическо възпитание и спорт

01.03.2019 / 10,00 ч.

01.03.2019 / 10,00 ч.