Педагозите, които работят в НУ "Братя Миладинови" гр.Каварна щедро дават знания, грижа и любов на възпитаниците си, защото вярват, че само оградени от любов, децата израстват обичащи и вярващи си.

 

     Колективът на НУ "Братя Миладинови" гр.Каварна е достоен продължител на традициите, отговорен и амбициран е да ги множи и обогатява.